รศ. ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีมอบหมวก-เข็ม และประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 94 คน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้อง 114 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)