ติดต่อบัณฑิตศึกษา

วิทยาเขตบางพลี

– บัณฑิตศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (อาคารอำนวยการ ชั้น 1)

ตั้งอยู่ เลขที่ 18/18 ถนนเทพรัตน กม.ที่ 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-312-6300-79 ต่อ 1205, 1518